• Language Icon
  • MK
  • USA
  • AL
  • TR
  • GR
  • DE
  • FR
Винска Карта

Винска Карта

Имако Маџестик 0,75л

Имако Маџестик 0,75л

1150.00 ден.
Тга за југ 0.7

Тга за југ 0.7

750.00 ден.
Александрија 0,75/Киево

Александрија 0,75/Киево

750.00 ден.
Спец. Тиквеш 0,75л

Спец. Тиквеш 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Император 0,75л

Бовин Император 0,75л

3250.00 ден.
Тиквеш Барово Совињон 0.75л

Тиквеш Барово Совињон 0.75л

1690.00 ден.
Имако Пино Грижо 0.075л

Имако Пино Грижо 0.075л

1250.00 ден.
Вино Барик Воденицата

Вино Барик Воденицата

1650.00 ден.
Тиквеш Бела вода/Барово

Тиквеш Бела вода/Барово

3650.00 ден.
Бовин Агупка 0.75л

Бовин Агупка 0.75л

6850.00 ден.
Имако Constellation 0.75л

Имако Constellation 0.75л

1950.00 ден.
Тиквеш Вршник 0,75л

Тиквеш Вршник 0,75л

1650.00 ден.
Тиквеш Бабуна Црвено 0,75л

Тиквеш Бабуна Црвено 0,75л

1750.00 ден.
Лазар Букефал 0.7л

Лазар Букефал 0.7л

1950.00 ден.
Лазар Белан 0,75л

Лазар Белан 0,75л

1450.00 ден.
Тормареска Калафуриа

Тормареска Калафуриа

1650.00 ден.
Чаша домашно вино 0.2лл

Чаша домашно вино 0.2лл

160.00 ден.
Whispering Angel Розе 0.75л

Whispering Angel Розе 0.75л

2650.00 ден.
Александрија Куве 0.200л

Александрија Куве 0.200л

320.00 ден.
Бовин Мускат-Темјаника 0,75л

Бовин Мускат-Темјаника 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Совињон Бланк 0,75л

Бовин Совињон Бланк 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Шардоне 0,75л

Бовин Шардоне 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Ана-Марија розе 0,75л

Бовин Ана-Марија розе 0,75л

1150.00 ден.
Бовин Каберне Совињон 0,75л

Бовин Каберне Совињон 0,75л

1150.00 ден.
Бовин Мерло 0,75л

Бовин Мерло 0,75л

1150.00 ден.
Бовин Александар 0,75л

Бовин Александар 0,75л

1150.00 ден.
Бовин Дисан Барик 0,75л

Бовин Дисан Барик 0,75л

1650.00 ден.
Бовин Дарон Супериор 0,75л

Бовин Дарон Супериор 0,75л

1650.00 ден.
Бовин Сан Џовезе 0,75л

Бовин Сан Џовезе 0,75л

1050.00 ден.
Бовин Сира Шираз Супериор 0,75л

Бовин Сира Шираз Супериор 0,75л

1550.00 ден.
Бовин Каберне Совињон Супериор 0,75л

Бовин Каберне Совињон Супериор 0,75л

1550.00 ден.
Бовин Мерло Супериор 0.75л

Бовин Мерло Супериор 0.75л

1550.00 ден.
Камник Темјаника 0,75л/Пино Грижо

Камник Темјаника 0,75л/Пино Грижо

1450.00 ден.
Камник Темјаника голд 0,75л

Камник Темјаника голд 0,75л

2250.00 ден.
Камник Розе Секси 0.75

Камник Розе Секси 0.75

1450.00 ден.
Камник Ваинмеикерс 0,75л

Камник Ваинмеикерс 0,75л

1350.00 ден.
Камник Шираз Тен Барелс 0,75л

Камник Шираз Тен Барелс 0,75л

3800.00 ден.
Лазар Пино Грижо 0,75л

Лазар Пино Грижо 0,75л

1250.00 ден.
Лазар Фортуна Розе 0,75л

Лазар Фортуна Розе 0,75л

1450.00 ден.
Лазар Еригон Мерлот/Кратошија 0,75л

Лазар Еригон Мерлот/Кратошија 0,75л

1150.00 ден.
Лазар Грашевина/Темјаника 0,75л

Лазар Грашевина/Темјаника 0,75л

1250.00 ден.
Лазар Перл Фризанте Брут 0,75л

Лазар Перл Фризанте Брут 0,75л

1250.00 ден.
Камник Orange 0.75л

Камник Orange 0.75л

1650.00 ден.
Камник Куве De Prestige 0.75л

Камник Куве De Prestige 0.75л

2650.00 ден.
Вино Воденицата Куве /Темјаника

Вино Воденицата Куве /Темјаника

690.00 ден.
Вино Воденицата Вранец 0.75л

Вино Воденицата Вранец 0.75л

690.00 ден.
Лазар Гранд Куве 0.75л

Лазар Гранд Куве 0.75л

1350.00 ден.
Тиквеш Шато д'Гурдон 0.75

Тиквеш Шато д'Гурдон 0.75

1...

1450.00 ден.
Камник Heritage Каберне 0,75л

Камник Heritage Каберне 0,75л

5400.00 ден.
Маџестик Вранец 0.75л

Маџестик Вранец 0.75л

800.00 ден.
Бовин (My Way)

Бовин (My Way)

17500.00 ден.
Александрија куве Тиквеш 0,75л

Александрија куве Тиквеш 0,75л

1250.00 ден.
Камник Signature

Камник Signature

12000.00 ден.
Бовин Пинот Ноир

Бовин Пинот Ноир

1150.00 ден.
Вино Шато Кантин

Вино Шато Кантин

3650.00 ден.
Вино Шато Лестаге

Вино Шато Лестаге

2450.00 ден.