• Language Icon
  • MK
  • USA
  • AL
  • TR
  • GR
  • DE
  • FR
Винска Карта

Винска Карта

Имако Маџестик 0,75л

Имако Маџестик 0,75л

1150.00 ден.
Т`га за југ 0.75

Т`га за југ 0.75

690.00 ден.
Александрија 0,75/Киево

Александрија 0,75/Киево

690.00 ден.
Спец. Тиквеш 0,75л

Спец. Тиквеш 0,75л

950.00 ден.
Тиквеш Пинот Григио 0.75л

Тиквеш Пинот Григио 0.75л

1050.00 ден.
Бовин Император 0,75л

Бовин Император 0,75л

3250.00 ден.
Тиквеш Барово Совињон 0.75л

Тиквеш Барово Совињон 0.75л

1690.00 ден.
Бовин Император 0.75л (2014)

Бовин Император 0.75л (2014)

9250.00 ден.
Тиквеш Мускат Траминец 0.75л

Тиквеш Мускат Траминец 0.75л

850.00 ден.
Спец.Бовин 0,75л

Спец.Бовин 0,75л

1650.00 ден.
Вино Барик Воденицата (2012)

Вино Барик Воденицата (2012)

1950.00 ден.
Тиквеш Бела вода/Барово

Тиквеш Бела вода/Барово

2650.00 ден.
Аѓупка 0.75л

Аѓупка 0.75л

6850.00 ден.
Имако Constellation 0.75л

Имако Constellation 0.75л

1950.00 ден.
Лазар вино 0.2л

Лазар вино 0.2л

200.00 ден.
Чаша домашно вино 0.2лл

Чаша домашно вино 0.2лл

120.00 ден.
Домашно Гранд Куве црвено 1л.

Домашно Гранд Куве црвено 1л.

520.00 ден.
Александрија Куве 0.200л

Александрија Куве 0.200л

240.00 ден.
Вино Милев Винарија 0.7

Вино Милев Винарија 0.7

950.00 ден.
Бовин Мускат-Темјаника 0,75л

Бовин Мускат-Темјаника 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Совињон Бланк 0,75л

Бовин Совињон Бланк 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Шардоне 0,75л

Бовин Шардоне 0,75л

1450.00 ден.
Бовин Грашевина 0,75л

Бовин Грашевина 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Ана-Марија розе 0,75л

Бовин Ана-Марија розе 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Кабарне Совињон 0,75л

Бовин Кабарне Совињон 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Мерло 0,75л

Бовин Мерло 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Александар 0,75л

Бовин Александар 0,75л

1250.00 ден.
Бовин Дисан Барик 0,75л

Бовин Дисан Барик 0,75л

1650.00 ден.
Бовин Дарон Супериор 0,75л

Бовин Дарон Супериор 0,75л

1650.00 ден.
Бовин Сан Џовезе 0,75л

Бовин Сан Џовезе 0,75л

1050.00 ден.
Бовин Сира Шираз Супериор 0,75л

Бовин Сира Шираз Супериор 0,75л

1550.00 ден.
Бовин Кабарне Совињон Супериор 0,75л

Бовин Кабарне Совињон Супериор 0,75л

1550.00 ден.
Бовин Мерло Супериор 0.75л

Бовин Мерло Супериор 0.75л

1550.00 ден.
Камник Темјаника 0,75л/Пино Грижо

Камник Темјаника 0,75л/Пино Грижо

1250.00 ден.
Камник Темјаника голд 0,75л

Камник Темјаника голд 0,75л

2250.00 ден.
Камник Розе Секси 0.75

Камник Розе Секси 0.75

1450.00 ден.
Камник Ваинмеикерс 0,75л

Камник Ваинмеикерс 0,75л

1350.00 ден.
Камник Пинот Ноир 0,75л

Камник Пинот Ноир 0,75л

1550.00 ден.
Камник Шираз Тен Баррелс 0,75л

Камник Шираз Тен Баррелс 0,75л

3800.00 ден.
Лазар Пинот Григио 0,75л

Лазар Пинот Григио 0,75л

1150.00 ден.
Лазар Фортуна Розе 0,75л

Лазар Фортуна Розе 0,75л

1450.00 ден.
Лазар Еригон Мерлот/кратошија 0,75л

Лазар Еригон Мерлот/кратошија 0,75л

1150.00 ден.
Лазар Грашевина/Темјаника 0,75л

Лазар Грашевина/Темјаника 0,75л

1050.00 ден.
Лазар Перл Фризанте Розе 0,200л

Лазар Перл Фризанте Розе 0,200л

200.00 ден.
Лазар Перл Розе Фризанте Брут 0,75л

Лазар Перл Розе Фризанте Брут 0,75л

1250.00 ден.
Камник Orange 0.75л

Камник Orange 0.75л

1650.00 ден.
Камник Куве De Prestige 0.75л

Камник Куве De Prestige 0.75л

2250.00 ден.
Вино Воденицата Куве /Темјаника

Вино Воденицата Куве /Темјаника

790.00 ден.
Вино Воденицата Вранец 0.75л

Вино Воденицата Вранец 0.75л

790.00 ден.
Лазар Гранд Куве 0.75л

Лазар Гранд Куве 0.75л

1350.00 ден.
Тиквеш Шато д'Гурдон 0.75

Тиквеш Шато д'Гурдон 0.75

1...

1450.00 ден.
Лазар Гевурцтраминер 0.75

Лазар Гевурцтраминер 0.75

1350.00 ден.
Камник Heritage Каберне 0,75л

Камник Heritage Каберне 0,75л

5400.00 ден.
Далвина Синтезиз 0.75л

Далвина Синтезиз 0.75л

950.00 ден.
Маџестик Вранец 0.75л

Маџестик Вранец 0.75л

800.00 ден.
Бовин (My Way)

Бовин (My Way)

15000.00 ден.
Далвина Диониз 0.75л

Далвина Диониз 0.75л

1450.00 ден.
Далвина Армагедон Барик (2008) 0.75л

Далвина Армагедон Барик (2008) 0.75л

3950.00 ден.
Александрија куве Тиквеш 0,75л

Александрија куве Тиквеш 0,75л

1050.00 ден.
Бовин Премиер 0.5л

Бовин Премиер 0.5л

2150.00 ден.
Бовин ЕРА 0.75л

Бовин ЕРА 0.75л

21500.00 ден.
Лазар Минерва 0,75л

Лазар Минерва 0,75л

1950.00 ден.